Mata gumowa pod sprzęt kwadrat 100×100 czarna 15mm IIgat.

89,99 

Kształt: kwadrat

Wymiary: 100×100 cm

Grubość: 15mm

Kolor: Czarny

Gęstość: 1000kg/m3

Mata nie kruszy się

Na stanie

Opis

Nasze podłogi sportowe wykonane są z granulatu gumowego SBR oraz EPDM w połączeniu z wysokiej jakości lepiszczem poliuretanowym. W związku z wysokimi wymaganiami produkcyjnymi nasze produkty spełniają najwyższe parametry techniczne.

Dzięki posiadanej innowacyjnej technologii produkcji osiągamy 100% powtarzalności kształtu i grubości przy bardzo dużej wydajności produkowanych podłóg.

Zastosowanie: Sale fitness, sale crossfit, strefy cardio, strefy pod wolne ciężary, siłownie

Właściwości: Antypoślizgowe, wibroizolacyjne, wytrzymałe na zniszczenia, tłumiące hałas, bezpieczne

Posiadamy Certyfikat Zgodności z wymogami Rozporządzenia 1907/2006 – REACH

Produkty nie zawierają w ilości powyżej 0,1% wag. żadnych substancji stwarzających szczególne zagrożenie (substancje SVHC) z listy opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów dnia 7 lipca 2017 roku. Produkty te nie zawierają także żadnej substancji podlegającej obecnie ograniczeniom zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH oraz żadnej substancji podlegającej procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z załącznikiem XIV Rozporządzenia REACH.

Posiadamy Atest Higieniczny

 

Informacje dodatkowe

Waga 16 kg